Werkwens

  • OVER ONS Nieuws 2
  • OVER ONS Nieuws 1
Nieuws

Gebrek aan uitdaging jaagt professionals weg

‘Geen uitdaging vinden in je werk' is een duidelijke ‘dissatisfier'. Dit blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht, Randstad en Tempo Team. 

Professionals die meer uitdaging willen, zoeken actiever naar een nieuwe baan. Van hen is 21% actief op zoek, terwijl onder hoogopgeleiden over het algemeen slechts 8% actief op zoek is naar een nieuwe baan. Van de hoogopgeleide professionals die actief op zoek zijn naar een andere baan, wil maar liefst 82% meer uitdaging in hun werk. Van mensen die niet op zoek zijn naar een nieuwe baan, vindt slechts 26% dat het werk niet (meer) spannend is. Is het werk niet meer uitdagend, dan gaat de professional dus al snel om zich heen kijken. Uit het onderzoek blijkt ook dat 25% van de professionals absoluut geen behoefte heeft aan meer uitdaging in het huidige werk. Bovendien blijkt de behoefte aan uitdagingen met het voortschrijden van de leeftijd af te nemen.

Ruim 50% van de hoog opgeleide professionals wil op dit moment meer uitdaging in het werk. Vooral jonge hoogopgeleide werknemers - tot 25 jaar (59%) en van 25 tot 34 jaar (50%) – snakken naar meer spanning.

Deze generatie zoekt haar uitdagingen vooral door regelmatig van werkgever te wisselen. Jobhoppen is voor hen een voor de hand liggende oplossing bij gebrek aan uitdaging injobhopping het werk. Wil je als werkgever deze professionals binden en boeien, dan moet je er bovenop zitten en voortdurend de dialoog opzoeken.

Ervaren professionals van 45 en ouder creëren hun uitdagingen vaker zelf, bijvoorbeeld door binnen hun baan nieuwe projecten te starten.

Ruim een derde van zowel de jonge professionals tot 25 jaar, als de professionals ouder dan 45, geeft aan dat ze in hun huidige functie aan het plafond zitten wat betreft uitdagingen. Spannender dan dit wordt het niet. De generaties daartussen worden in hun streven naar uitdagingen vooral belemmerd door een gebrek aan tijd. En in de groep 35-44 jarigen blokkeert de leidinggevende regelmatig de weg naar meer uitdagingen (26%). In deze leeftijdsfase kan een manager de professional klaarblijkelijk behoorlijk in de weg zitten.

Alle leeftijdgroepen voelen zich vooral uitgedaagd als ze ergens vakinhoudelijk heel diep over na moeten denken (30%). Voor 25% - met name onder management en directie – voelt het ‘jezelf stretchen' en net iets moeilijkers doen dan je eigenlijk kunt, als een echte uitdaging. Mannen zoeken het relatief vaker in iets volledigs nieuws (24%) dan vrouwen (16%). Vrouwen voelen zich daarentegen vaker uitgedaagd door een vakinhoudelijke kwestie (35%) dan mannen (25%). 

Voor alle leeftijdgroepen geldt dat een echte uitdaging vooral ligt in het vergroten van persoonlijke vaardigheden (44%). Een klein kwart zoekt het in een verbeterslag kunnen maken voor het bedrijf waar men werkt. Vooral de groep ouder dan 35 jaar vindt dit belangrijk. Bij 21% is het ‘excelleren in mijn vakgebied', en 8% kiest voor ‘het verbeteren van mijn carrièreperspectief'.

Effecten van de crisis
Over de effecten van de crisis zijn de meningen verdeeld. Deze heeft volgens ruim een kwart een positief effect op de uitdagingen in het werk. Nog eens 26% ziet juist een verslechtering. Met name de groep ouder dan 35 jaar beaamt het positieve effect.

 

Powered by Web Agency
 

Onderzoek: werk-privé balans voor veel Nederlanders compleet zoek

Nederlanders ervaren de combinatie van werk en privé als een zware last: slechts 8% vindt hun leven goed in balans. Mensen met een baan van meer dan 28 uur per week én kinderen in de basisschoolleeftijd vinden deze combinatie buitengewoon ingewikkeld. Gemiddeld genomen geldt dit voor ruim een op de drie werknemers. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van SBI training & advies onder ruim 1500 Nederlandse werknemers, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Slechts 13% van de werknemers combineert werk en privé moeiteloos. Voor mensen met kinderen onder de twaalf ligt dit percentage op 4%. Mensen met een baan tussen de 28-34 uur per week hebben het vaakst moeite om alle ballen in de lucht te houden (40%). Hoe meer moeite werknemers hebben om werk en privé te combineren, des te liever besteedt men aandacht aan het huishouden, niets doen en aan vriendschappen. Gemiddeld genomen staat investeren in de relatie op de vijfde plaats. Dit geldt echter niet voor werknemers met kinderen jonger dan twaalf. Ruim twee derde van hen verlangt er vooral naar om meer tijd te kunnen doorbrengen met de partner.

Workaholics

Werknemers met kinderen vanaf de puberteit zijn degenen die gemiddeld genomen de meeste overuren maken, gevolgd door alleenstaanden - met en zonder kinderen. De echte workaholic is echter Jan Modaal: een man met een gemiddeld inkomen, tussen de 35 en 44 jaar oud en met kinderen in de basisschoolleeftijd. "Het gevolg is dat er extra druk terecht komt bij de partner waar het gaat om de zorg voor het gezin", concludeert Mirjam Schaap, adviseur en trainer van SBI en gespecialiseerd in work-life-vraagstukken. "Dat kan bijvoorbeeld leiden tot stress in relaties. Niet voor niets hebben mensen in deze levensfase volgens het CBS relatief het vaakst te maken met een echtscheiding."

Bemoeienis

De meeste werknemers hebben er geen moeite mee wanneer de werkgever de balans tussen werk en privé aan de orde stelt. Slechts een kwart van hen vindt dat de werkgever daar niets mee te maken heeft. Toch bespreekt ruim 80% van de werknemers dit onderwerp zelden of nooit met de werkgever. Als het wel ter sprake komt,vraagt dit van werkgevers de nodige tact, meent Mirjam Schaap van SBI. Het luistert volgens haar nauw. "De gezinssituatie speelt bijvoorbeeld een rol. Zijn er kinderen inwerk prive balans de basisschoolleeftijd dan wordt het sneller geaccepteerd als de werkgever erover begint, zo laat het onderzoek zien. Is de werknemer een ervaren vader of moeder, dan ligt het weer anders. Vrouwen hebben bovendien meer behoefte om dit onderwerp met de werkgever te bespreken dan mannen."

Kosten werkgever

De stress die werknemers ervaren doordat zij werk en privé moeilijk kunnen combineren kost de werkgever geld. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van TNO er een direct verband is tussen scheiden en ziekteverzuim. Zeker in een economisch moeilijke tijd waarin meer werk verricht moet worden met minder mensen, wordt het combineren van werk en privé er niet eenvoudiger op. "Werkgevers en werknemers moeten daarom met elkaar in gesprek over de balans tussen werk en thuis", vindt Schaap. "Dat leidt tot meer begrip en minder kosten."

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Vier op de vijf werknemers denkt baat te hebben bij preventieve externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te realiseren tussen werk en privé. De overgrote meerderheid (69%) van de werknemers vindt dat de werkgever hieraan financieel zou moeten bijdragen. Dit vinden zowel mensen mét als zonder kinderen. Wel verwachten vrouwen relatief vaker dan mannen dat de werkgevers helpt om een goede balans te realiseren tussen werk en privé (73%). Werknemers beschouwen het realiseren van een goede balans tussen werk en privé dus als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, concludeert Schaap van SBI. "Dit bevestigt mij in de overtuiging dat werknemersparticipatie leidt tot effectievere organisaties, zeker op de langere termijn."

Bron: www.perssupport.nl | SBI Worklife

 

Powered by Web Agency
 

Finance en budgettering meest gevraagde harde competentie, zachte competenties steeds belangrijker

De kans op een succesvolle carrière groeit aanzienlijk met de juiste competenties. Hays inventariseerde de vraag naar verschillende competenties en heeft een top tien samengesteld van de meest gevraagde competenties van hoogopgeleiden. Bovenaan in de top 10 staat de vraag naar talenkennis, mensenkennis en leiderschap & teamwork.

De top tien is opgesplitst in zogenaamde ‘zachte’ en ‘harde’ competenties. Hoogopgeleide kandidaten beschikken voornamelijk over onvoldoende zachte competenties. De vraag naar harde, vaak vakgerelateerde, competenties is vooral afhankelijk van de huidige economische omstandigheden en demografische lange termijntrends. Positief voor financials is dat in de vraag naar harde competenties finance en budgettering bovenaan staat. Ook van finance professionals wordt echter steeds vaker verlangd dat zij hun zachtecompententies finance professional competenties zoals bijvoorbeeld goede communicatieve vaardigheden, presenteren en mensen kunnen overtuigen, goed ontwikkeld hebben.

De top tien van meest gevraagde competenties wereldwijd:

Zachte competenties

1. Talenkennis: Een terugkerend thema in verschillende sectoren en landen is extra talenkennis. In de wereldeconomie is het Engels de voertaal. Veel Nederlanders beheersen deze taal, maar vergeten steeds vaker een derde, net zo belangrijke taal aan te leren, zoals Duits, Frans of Spaans. Tijdens een sollicitatieprocedure kan talenkennis een doorslaggevende competentie zijn.

2. Mensenkennis en communicatie: Werkgevers zoeken kandidaten met goede presentatievaardigheden, die efficiënt werken in teamverband en relaties kunnen opbouwen.

3. Teammanagement en leiderschap: Op managementniveau is geregeld een gebrek aan leiderschap en teamwork. De oorzaak hiervan kan liggen bij een gebrek aan investeringen in opleidingen en trainingen.

4. Organiseren: Wereldwijd is er veel aandacht voor time-management. In de huidige economische omstandigheden zoeken werkgevers mensen die hun dag efficiënt in kunnen delen zodat ze de hoogst mogelijke waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.

Harde competenties

5. Finance en budgettering: Een groeiend aantal organisaties zoekt naar talent met kennis van financiën en budgetten. In veel landen is er een tekort aan lokale sollicitanten met deze vaardigheden.

6. IT: Er is wereldwijd een tekort aan kandidaten met specifieke kennis over JAVA, .NET, en C++.

7. Duurzaamheid: Dit is een betrekkelijk nieuw, maar een groeiend aandachtsgebied met in het bijzonder een wereldwijde vraag naar kennis over groene energie en bouw.

8. Inkoop en onderhandeling: Bedrijven zijn steeds meer gericht op kostenbesparingen. Hiervoor zoeken ze professionals die bezuinigingen kunnen realiseren en de beste deals kunnen sluiten.

9. Research & Development (R&D): Grote tekorten aan R&D personeel worden verwacht bij organisaties in technologie, consumentenproducten, en industrie en biowetenschap.

10. Gezondheidszorg: Mensen worden steeds ouder en daarmee groeit de behoefte aan gezondheidszorg. Het tekort aan professionals in de gezondheidssector zal daardoor in de komende twintig tot 50 jaar een bedreiging vormen voor zowel de gezondheidszorg als de wereldeconomie.


Bron: Managersonline | Hays

 

Powered by Web Agency
 

Risicomanagement steeds hoger op de bestuursagenda

Risicomanagement neemt een steeds prominentere plaats in op de agenda van de bestuurders van ondernemingen. Vergeleken met de periode voor het uitbreken van financiële crisis is de aandacht van het bestuur voor risicobeheersing fors toegenomen. Bovendien vinden bedrijven dat zij op dit moment beter in staat zijn om adequaat om te gaan met de risico's waarmee zij geconfronteerd worden.

Dat blijkt uit tweejaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder zo'n 170 bestuurders van ondernemingen. Van de onderzochte bestuurders geeft ruim 40% aan risicobeheersing op dit moment zeer serieus te nemen. In de periode vóór de crisis was dit slechts 10%. In de periode vóór de crisis vond bovendien slechts 10% van de bestuurders dat zij zeer goed in staat waren om te gaan met de risico's waarmee de onderneming geconfronteerd werd. Nu geeft één op de vijf bestuurders aan de risico's zeer goed te kunnen beheersen.

"Het verschil in de belangstelling van de bestuurders voor risicobeheersing tussen de periode vóór het uitbreken van de crisis en de huidige tijd is opvallend", zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk Consulting. Rozekrans: "De crisis heeft er duidelijk voor gezorgd dat de bestuurders zich meer dan ooit tevoren beseffen dat zij een grotere verantwoordelijk hebben voor wat er binnen de onderneming gebeurt. Het gevolg hiervan is dat zij willen beschikken over meer en kwalitatief betere informatie om potentiële risico's te kunnen inschatten."

De toegenomen aandacht voor risicobeheersing heeft er ook voor gezorgd dat de kosten fors zijn toegenomen. risico management financeBijna 90% van de bedrijven geeft aan dat de kosten van risicomanagement vergeleken met 2010 zijn gestegen. En ook voor 2014 verwacht zo'n 85% een toename van de kosten van risicomanagement. Ruim de helft van de bedrijven geeft op dit moment 1 tot 5% van de jaarlijkse omzet uit aan risicobeheersing. Voor één op de vijf bedrijven ligt dit percentage tussen 6 en 10%. Ondanks de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, slaagt een beperkt aantal bedrijven er vooralsnog in om de relatie te leggen tussen risicobeheersing en de ondernemingsstrategie.

Rozekrans: "Een minderheid van de ondernemingen betrekt de risicofunctie bij belangrijke strategische beslissingen en minder dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de risicofunctie een formele rol speelt door het leveren van risico analyses die de ondernemingsstrategie ondersteunen. Een ook bij nieuwe investeringen en mogelijke fusies en overnames speelt de risicofunctie een beperkte rol. Iets meer dan de helft geeft aan dat de risicofunctie in beeld is als het gaat om het evalueren van mogelijke investeringen in nieuwe markten. Bij ruim 40% speelt de functie een rol bij het waarderen mogelijke fusies en overnames."

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat met name de toezichthouders en het management team de druk op de organisatie opvoeren om het risicomanagement te verbeteren. Rozekrans: "Voor de leiding van de onderneming vormen vooral de wens om de risico's te beperken, de noodzaak om de complexiteit van de bedrijfsvoering te doorgronden en de wens om de prestatie van de onderneming te verbeteren de grootste drijfveer. Nu veel bedrijven nieuwe markten betreden en zich geconfronteerd zien met veelal nieuwe en onbekende toeleveringsketens, wordt de noodzaak om controle te hebben op de risico's alleen maar groter."

Het complete onderzoek kunt u hier downloaden.

 

Bron: KPMG

Powered by Web Agency
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>
Pagina 4 van 6

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl