Werkwens

  • OVER ONS Nieuws 2
  • OVER ONS Nieuws 1
Nieuws

Risicomanagement steeds hoger op de bestuursagenda

Risicomanagement neemt een steeds prominentere plaats in op de agenda van de bestuurders van ondernemingen. Vergeleken met de periode voor het uitbreken van financiële crisis is de aandacht van het bestuur voor risicobeheersing fors toegenomen. Bovendien vinden bedrijven dat zij op dit moment beter in staat zijn om adequaat om te gaan met de risico's waarmee zij geconfronteerd worden.

Dat blijkt uit tweejaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder zo'n 170 bestuurders van ondernemingen. Van de onderzochte bestuurders geeft ruim 40% aan risicobeheersing op dit moment zeer serieus te nemen. In de periode vóór de crisis was dit slechts 10%. In de periode vóór de crisis vond bovendien slechts 10% van de bestuurders dat zij zeer goed in staat waren om te gaan met de risico's waarmee de onderneming geconfronteerd werd. Nu geeft één op de vijf bestuurders aan de risico's zeer goed te kunnen beheersen.

"Het verschil in de belangstelling van de bestuurders voor risicobeheersing tussen de periode vóór het uitbreken van de crisis en de huidige tijd is opvallend", zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk Consulting. Rozekrans: "De crisis heeft er duidelijk voor gezorgd dat de bestuurders zich meer dan ooit tevoren beseffen dat zij een grotere verantwoordelijk hebben voor wat er binnen de onderneming gebeurt. Het gevolg hiervan is dat zij willen beschikken over meer en kwalitatief betere informatie om potentiële risico's te kunnen inschatten."

De toegenomen aandacht voor risicobeheersing heeft er ook voor gezorgd dat de kosten fors zijn toegenomen. risico management financeBijna 90% van de bedrijven geeft aan dat de kosten van risicomanagement vergeleken met 2010 zijn gestegen. En ook voor 2014 verwacht zo'n 85% een toename van de kosten van risicomanagement. Ruim de helft van de bedrijven geeft op dit moment 1 tot 5% van de jaarlijkse omzet uit aan risicobeheersing. Voor één op de vijf bedrijven ligt dit percentage tussen 6 en 10%. Ondanks de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, slaagt een beperkt aantal bedrijven er vooralsnog in om de relatie te leggen tussen risicobeheersing en de ondernemingsstrategie.

Rozekrans: "Een minderheid van de ondernemingen betrekt de risicofunctie bij belangrijke strategische beslissingen en minder dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de risicofunctie een formele rol speelt door het leveren van risico analyses die de ondernemingsstrategie ondersteunen. Een ook bij nieuwe investeringen en mogelijke fusies en overnames speelt de risicofunctie een beperkte rol. Iets meer dan de helft geeft aan dat de risicofunctie in beeld is als het gaat om het evalueren van mogelijke investeringen in nieuwe markten. Bij ruim 40% speelt de functie een rol bij het waarderen mogelijke fusies en overnames."

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat met name de toezichthouders en het management team de druk op de organisatie opvoeren om het risicomanagement te verbeteren. Rozekrans: "Voor de leiding van de onderneming vormen vooral de wens om de risico's te beperken, de noodzaak om de complexiteit van de bedrijfsvoering te doorgronden en de wens om de prestatie van de onderneming te verbeteren de grootste drijfveer. Nu veel bedrijven nieuwe markten betreden en zich geconfronteerd zien met veelal nieuwe en onbekende toeleveringsketens, wordt de noodzaak om controle te hebben op de risico's alleen maar groter."

Het complete onderzoek kunt u hier downloaden.

 

Bron: KPMG

Powered by Web Agency
 

Finance vs. IT: wie moet leading zijn in de implementatie van cloud computing?

Lange tijd was de IT-afdeling verantwoordelijk als het ging om het al dan niet omarmen van cloud computing. Inmiddels praten boardrooms volop mee over de adoptie van de cloud. Onder financiële bestuurders gelooft maar liefst 94 procent dat cloud computing van belang zal zijn voor het succes van hun onderneming in de komende 12 tot 18 maanden. Toch speelt maar 1 op de 10 CFO's in Nederland een centrale rol in de discussie of cloud computing al dan niet ingevoerd moet worden. Terwijl zij die onvoldoende aandacht aan de cloud besteden hun organisaties mogelijk tekort doen.

Dat blijkt uit onderzoek van Google onder financiële beslissers, uitgevoerd door Vanson Bourne in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. finance vs IT

De bewustheid van de (voordelen van) cloud computing zijn groot onder financiële beslissers. 88 procent is zich bewust van het onderwerp. Slechts 17 procent van de respondenten is zeer bekend met cloud computing.

Uit het onderzoek blijkt dat de voordelen die financiële beslissers zien in cloud computing vaak gerelateerd zijn aan kostenbesparingen, zoals besparingen op software, hardware, kostendeling met verschillende regio’s/departementen/afdelingen, hogere flexibiliteit en schaalbaarheid van operaties, alleen betalen voor gebruik, betere M&A integratie, nieuwe producten sneller introduceren en verhoging van medewerkerproductiviteit.

Maar kostenvoordelen zijn niet de enige business benefits van de cloud. De cloud kan namelijk leiden tot - onder andere - betere samenwerking en proces efficiency. Heeft dat impact op diegenen die werkzaam zijn in de financiële functie? Jazeker. Financials die in het onderzoek aangaven zeer bekend te zijn met cloud computing waren eerder geneigd grotere flexibiliteit en schaalbaarheid als grootste voordeel van de cloud te zien in plaats van lagere software en hardwarekosten.

Conclusie: Voor financials die het onderwerp cloud computing goed begrijpen, zijn de grootste voordelen niet direct financieel van aard. Dat betekent dat in sommige bedrijven, financiële beslissers betrokken zijn bij de acquisitie van cloud computing voor redenen die verder gaan dan kostenbesparing, maar die de organisatie als geheel verbeteren.

41 procent van de respondenten denkt dat de CFO de komende jaren belangrijker wordt in het inkopen en managen van IT-diensten. In Nederland is dat slechts 27 procent, en momenteel speelt in ons land slechts 10 procent van de CFO’s een centrale rol in de clouddiscussie. Heeft dat tot gevolg dat de IT-afdeling in belang afneemt? Uit het onderzoek blijkt van niet. De meerderheid van de respondenten gelooft dat de adoptie van cloud computing zal resulteren in een verhoging van het vermogen van de IT-afdeling om te innoveren, en – misschien nog wel belangrijker – 58 procent gelooft dat het bijdraagt aan het vermogen van de IT-afdeling om bij te dragen aan strategierealisatie.

Wat betreft de adoptie van de cloud: 38 procent heeft cloud computing geadopteerd en 29 procent heeft plannen om dit te doen. 38 procent is het aan het evalueren. Slechts 12 procent heeft het niet geadopteerd en is dit ook niet van plan.

Klik hier voor een samenvatting en het onderzoeksrapport.

 

Bron: Google / Financieel Management

Powered by Web Agency
 

Gebruik e-factureren neemt sterk toe

E-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking staan steeds meer in de belangstelling en worden in toenemende mate toegepast. Dit is één van de conclusies uit de Factuurmonitor, het onderzoek naar het gebruik en de adoptie van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland.


Meer dan de helft van de facturen worden momenteel elektronisch verstuurd of ontvangen en de sterkste groei vindt plaats bij de zzp'ers, doorgaans de kleinste en jongste bedrijven in het mkb. De grootste groei in aantallen facturen vindt plaats bij de grote bedrijven. 

Factuurwijzer doet  onderzoek naar de status van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en publiceert de resultaten in de Factuurmonitor. De adoptie van e-factureren is sinds 2010 flink toegenomen in ons land, zo blijkt uit het onderzoek.              

Tegelijkertijd neemt het importeren van elektronische inkoopfacturen en het geautomatiseerd verwerken van inkoopfacturen een grote vlucht. Het feit dat bijna een kwart van de bedrijven facturen geavanceerd verwerkt, sterkt deze conclusie uit de Factuurmonitor.

De huidige verschillen ten opzichte van de Factuurmonitor 2010 bieden aanknopingspunten voor aanbevelingen om het gebruik van de e-factuur toe te passen en daarmee de adoptie te verhogen. De gebleken groei in fiscale kennis binnen bedrijven kan bovendien het bewustzijn richting de voordelen van e-factureren vergroten.

De voordelen om over te stappen op e-factureren zijn onder meer kostenbesparing voor de verzender, facturen eerder betaald krijgen en de klant helpen te besparen. In tegenstelling tot het algemene beeld ligt het succes van e-factureren nadrukkelijker bij de ontvangstzijde dan bij de verzendzijde.


Bron: Factuurwijzer

 

Powered by Web Agency
 

Merendeel deponeringsplichtigen te laat met deponeren van jaarcijfers

Bedrijven realiseren zich te weinig hoe belangrijk financiële transparantie is. Het merendeel van de deponeringsplichtigen is te laat met het deponeren van de jaarcijfers.

Dat stelt Graydon op basis van een analyse. Daaruit blijkt dat van alle deponeringsplichtige bedrijven 32 procent (241.266 bedrijven) na 13 maanden nog altijd niet de jaarcijfers van 2010 heeft gedeponeerd. Slechts 24 procent heeft de jaarcijfers binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden gepubliceerd, slechts 68 procent binnen de tweede termijn van 13 maanden. 

Gemiste kans
Gertjan Kaart, algemeen directeur Graydon Nederland: ‘De meeste ondernemers meten hun openheid slechts aan de mate waarin ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Een gemiste kans. Het deponeren van jaarcijfers is een geweldige business tool die ieder bedrijf sterker kan maken, juist in de huidige economische crisis. De politiek en ondernemers realiseren zich nog te beperkt hoe belangrijk financiële transparantie is bij het nemen van kredietbeslissingen.’ 

Inzicht en openheid
Banken en kredietverzekeraars gebruiken jaarcijfers en de kredietbeoordelingen om een goed beeld te krijgen van klanten met wie ze zaken doen. Daarnaast kijken duizenden bedrijven per dag via een kredietinformatiebureau naar de jaarstukken van een bedrijf om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze zaken gaan doen, zo stelt Graydon. Kaart: ‘Ze wensen inzicht en openheid. Ze willen weten hoe een bedrijf er financieel voor staat, of de rekeningen op tijd worden betaald en of het bedrijf een betrouwbare zakenpartner is. Het weten met wie je zaken doet leidt tot meer business, meer kansen en minder risico’s.’


Bron: Graydon

 

Powered by Web Agency
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>
Pagina 5 van 6

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl