Werkwens

  • OVER ONS Nieuws 2
  • OVER ONS Nieuws 1
Nieuws

Wettelijke kaders voor flexibel werken

GroenLinks en het CDA willen dat Nederlandse werknemers zelf voor flexibele werktijden of thuiswerk kunnen kiezen. Daarom hebben zij een voorstel voor een initiatiefwet ingediend. Werkgevers zien de plannen niet zitten. Zowel MKB Nederland, VNO-NCW als de AWVN hebben laten weten dat hier ‘niemand op zit te wachten’. Zij vinden dat afspraken voor flexibel werken tussen werkgevers en werknemers gemaakt worden, in cao’s, en dat wettelijke kaders hiervoor niet nodig zijn. ‘Men zit echt niet te wachten op dit soort symboolwetgeving,’ aldus de AWVN in een persbericht.

Oppositiepartij GroenLinks en coalitiepartij CDA trekken samen op om ervoor te zorgen dat werknemers arbeid en zorg meer in balans kunnen brengen, zo meldt de website van GroenLinks. De Kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) stellen in hun initiatiefwet voor om de Wet Aanpassing Arbeidsduur om te vormen tot een Wet Flexibel Werken. Werknemers krijgen het recht hun werkgever te verzoeken om een wijziging in arbeidsuren, tijden en werkplek.


Bron: P&Oactueel / Volkskrant / GroenLinks / MKB Nederland / AWVN

 

Powered by Web Agency
 

CDA wil breed akkoord over flexarbeid

Het CDA oppert een overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties om met voorstellen te komen voor een goede inzet van flexwerkers. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum komen plannen nu van verschillende kanten maar zijn deze te uiteenlopend om tot consensus te kunnen komen. Hij wil een breed akkoord over flexarbeid zoals dat ook in de jaren ’90 gesloten werd tussen werkgevers, vakbeweging en uitzendbranche.

FNV-plan
Het akkoord uit de jaren ’90 werd gesloten aan de keukentafel van FNV-bestuurder Lodewijk de Waal, maar Van Hijum ziet niks in het plan dat FNV nu voorstelt waarin bedrijven met flexmedewerkers meer WW-premie moeten betalen. “Dan wordt het duurder voor bedrijven om tijdelijke krachten in the huren en dan raken nog meer mensen werkloos,” aldus Van Hijum. Werkgeversorganisaties reageerden eveneens negatief op het FNV-plan.

Kabinet
Op zijn beurt overweegt het kabinet momenteel om meer mogelijkheden te bieden voor het langdurig aanstellen van werknemers met een tijdelijk contract. De Tweede Kamer twijfelt echter nog aan de werkbaarheid van dit plan.

 

Bron: HR Praktijk

Powered by Web Agency
 

Dit verandert er voor werknemers in 2012

Komend jaar zal men over het algemeen waarschijnlijk wat minder te besteden hebben, want de koopkracht zal licht dalen. De spaarloon- en levensloopregeling worden afgebouwd, er komt een nieuwe vitaliteitsregeling en het ongelimiteerd opsparen van vakantiedagen wordt aangepakt. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Lonen
De lonen stijgen komend jaar met gemiddeld 1,75 procent, zo blijkt uit de jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB). Juich echter niet te vroeg: de geraamde inflatie is hoger (2 procent), zodat je er per saldo niet op vooruit gaat. Integendeel, want volgens datzelfde CPB daalt de koopkracht van alle huishoudens met gemiddeld 1,25 procent. Vooral eenverdieners gaan erop achteruit: hun koopkracht zal waarschijnlijk met gemiddeld 2 procent krimpen.

Spaarloonregeling
Vanaf 1 januari is de Spaarloonregeling verleden tijd. Je kan dan geen geld meer inleggen voor deze belastingvriendelijke regeling. Deed je mee aan deze regeling, dan kun je het opgebouwde tegoed volledig opnemen. Maar je mag het ook laten staan op de geblokkeerde spaarrekening. Als je aan de voorwaarden van de spaarloonregeling voldoet, blijft voor de opgebouwde tegoeden de vrijstelling in box 3 gelden. De spaarloonregeling en levensloopregeling zullen in 2013 opgaan in een nieuwe regeling: vitaliteitssparen. Deze heeft tot doel te zorgen dat werknemers langer en gezonder door kunnen werken.

Levensloopregeling
Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers blijft de regeling nog wel even bestaan.Heb je op 1 januari een saldo van minder dan 3.000 euro op je levensloopregeling staan, dan mag je niet meer bijstorten en eindigt de regeling aan het eind van 2012. Je mag het tegoed dat jaar voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Is je saldo hoger, dan mag je nog wel bijstorten, maar over de inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.
De levensloopregeling wordt in 2013 vervangen door de vitaliteitsregeling, omdat de overheid het niet ziet zitten mensen te stimuleren om vervroegd met pensioen te gaan. Maak je al gebruik van de levensloop- of spaarloonregeling, dan kun je deze vanaf 2013 omzetten naar vitaliteitssparen.

Doorwerkbonus en arbeidskorting
De arbeidskorting voor ouderen komt te vervallen. 62-plussers hebben nog wel recht op de doorwerkbonus, een belastingkorting die is bedoeld om ervaren mensen aan het werk te houden. Deze bonus wordt komend jaar wel beperkt. Vanaf 2013 wordt deze regeling afgeschaft.

Opsparen van vakantiedagen
Een gigantisch stuwmeer aan vakantiedagen aanleggen kan niet meer. Vanaf komend jaar moet je alle wettelijke vakantiedagen (20 per jaar voor een fulltimer) binnen zes maanden na het betreffende kalenderjaar opnemen. Daarna vervallen deze. Eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke dagen) vallen daarbuiten: deze blijven -net als nu- vijf jaar geldig.
Het is overigens nog wel mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen. De maximale bewaartermijn van een halfjaar geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat waren vakantie op te nemen.

Belastingtarief
Het tarief van de eerste belastingschijf wordt met 0,1 procent verlaagd. Daarnaast worden de eerste drie belastingschijven iets verruimd.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting, waarop elke belastingplichtige recht heeft, stijgt van 1.987 euro naar 2.033 euro en voor 65-plussers van 910 naar 934 euro. Ook de arbeidskorting gaat iets omhoog: voor lagere inkomens met 37 euro en voor hogere inkomens met 36 euro. De verhoging van de arbeidskorting voor ouderen vanaf 57 jaar komt te vervallen vanaf 1 januari 2012. De andere heffingskortingen worden iets opgehoogd: de jonggehandicaptenkorting, alleenstaande-ouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting.

Minimumloon en uitkeringen
Het wettelijk minimumloon stijgt komend jaar licht, van 1435,20 euro naar 1446,60 euro bruto per maand. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan hierdoor ook iets omhoog, omdat deze aan het minimumloon zijn gekoppeld.

 

Bron: Z24

 

Powered by Web Agency
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>
Pagina 6 van 6

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl